Aktuality

Vzácna návšteva z Magistrátu z Prahy v Stredisku sociálnej pomoci

V uplynulých dňoch do strediska v rámci pracovnej návštevy, zavítala predsedníčka sociálneho výboru zastupiteľka Magistrátu hlavného mesta Prahy Mgr. Eva Horáková. Aktuálne navštevuje vybrané zariadenia sociálnych služieb na Slovensku. Rozhodla sa prísť aj k nám do Košíc, pozrieť si naše Zariadenie pre seniorov, na Garbiarskej. Horáková hovorí, že „společnost je natolik silná, nakolik se dokáže postarat o ty nejzranitelnější“. V spoločnej debate sa s riaditeľkou a vedúcimi úsekov venovali aktuálnym témam, ako je bezbariérovosť, nastavovanie kvality služieb a kvality pracovného prostredia. Rozobrali spolu otázky najčastejších problémov v starostlivosti o seniorov, porovnali rozdiely v Čechách a na Slovensku. Obdobné problémy, s akými sa boríme tu na Slovensku, majú tiež Zariadenia sociálnych služieb v Prahe. Predsedníčka Horáková navrhla riaditeľke spoluprácu, prípadne pomoc v hľadaní spoločného riešenia problémov v tejto oblasti. Pozitívne reagovala a vyzdvihla prácu nového vedenia, spoluprácu s Magistrátom, ocenila dobré vzťahy. Na izbách navštívila hneď niekoľkých klientov, rada zavítala aj medzi zdravotný personál. Tešíme sa na prípadnú možnú spoluprácu, možno aj výmennú návštevu.