Chvíľa radosti na Garbiarskej

NAŠE  POĎAKOVANIE  PATRÍ

Iniciatíve „KtoPomôžeSlovensku“ za farebné plátenné rúška, ktoré nám dodali v počte 310 kusov, pre všetkých klientov aj zamestnancov. Za dodanie respirátorov FFP2 v počte 30 kusov a Germicídny žiarič.

Košickej lekárni, ktorá nám jednorazovo bezplatne venovala dezinfekčné prostriedky.

Anonymnému darcovi za zákusky, ktoré nám venoval cez víkend pre všetkých klientov a zamestnancov SSPmK.

Pánovi Krajňákovi, ktorý nám zabezpečil dezinfekciu ozónom vo vstupnej časti vestibulu a v priestoroch recepcie.

Pánovi primátorovi a pani námestníčke za bagety a za vitamínové balíčky, ktoré potešili všetkých zamestnancov!

Ing. Slávikovi Petrovi, ktorý našim starkým venoval 200 kusov jednorazových rúšok!

Mestu Košice, ktoré nám zabezpečilo 2400 kusov respirátorov FFP2 pre našich zamestnancov, ktorí sa 24 hodín denne starajú o starkých!

Nadácii Tatra banka, ktorá nám venovala 700 eur cez projekt na nákup ochranných prostriedkov pre zamestnancov!

Košickej lekárni za milé balíčky pre klientov ako prekvapenie k sviatku Veľkej noci!

Anonymnému darcovi za ovocie a kávu, ktorú nechal na recepcii pre zamestnancov zdravotného úseku!

Pani Krehlíkovej, ktorá nám venovala 12 kusov ochranných štítov pre záložné tímy!

Ďakujeme našim zamestnancom za ich prácu aj zato, že to v týchto náročných časoch nevzdávajú!

Všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám v týchto dňoch ponúkajú svoju pomoc!

ĎAKUJEME,  ŽE  NA  NÁS  AJ  V  TÝCHTO  NEĽAHKÝCH  ČASOCH  MYSLÍTE, ĎAKUJEME  ZA  VAŠE  OCHOTNÉ  SRDCIA,  VEĽMI  SI  TO  VÁŽIME

 

                                                                                                                                    Mgr. Zdenka Sloviková, riaditeľka SSPmK          

Pre zvýšenie bezpečnosti pribudol v Stredisku sociálnej pomoci externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor (AED) pribudol v uplynulých dňoch v priestoroch Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. V prípade núdze ho môžu využiť aj bežní občania – k dispozícii bude nepretržite prostredníctvom recepcie strediska.V zariadení je 190 klientov, ktorých priemerný vek je 82 rokov. Pre klientov aj zamestnancov bude externý defibrilátor k dispozícii prostredníctvom zdravotného úseku, ktorého zamestnanci boli odborne vyškolení manažérmi zdravotníckeho úseku košickej záchranky, defibrilátor bol zakúpený vďaka finančnému daru súkromnej osoby.

POĎAKOVANIE – NAŠE MESTO

Dňa 7. júna 2019 v čase od 9.00 do 14.00 hod., sa niekoľko zamestnancov, klientov a 28 úžasných mladých dobrovoľníkov, z firiem CBRE s.r.o., HP Inc Slovakia s.r.o., T – Systems s.r.o., SERVIER SLOVENSKO s.r.o., Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. a jedna dobrovoľníčka z verejnosti, zapojilo do dobrovoľného podujatia „Naše mesto“ darovaním svojho času a práce. Presvedčili sme sa, že toto podujatie je skutočne o láskavých ľuďoch, radosti z pomáhania, vzájomnej spolupráci a najmä o zlepšovaní, či skrášľovaní miest, v ktorých žijeme. Zapojením sa do podujatia sme spoločne dokázali, že my všetci máme srdce na správnom meste! Všetkým, ktorí sa aktivity zúčastnili zo srdca ĎAKUJEME! Zároveň ďakujeme  Nadácii PONTIS, že sa uvedené podujatie mohlo uskutočniť.

Zuzana Čaputová prekvapila seniorov na Garbiarskej

V rámci svojej návštevy metropoly východu zavítala budúca prezidentka Zuzana Čaputová aj do Strediska sociálnej pomoci (SSP) mesta Košice. Svojou návštevou prekvapila seniorov počas akcie organizovanej pri príležitosti „Dňa matiek a otcov“. Tej sa zúčastnil aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý obdaroval prítomných krásnymi ružami. Novozvolená prezidentka ocenila veľmi dobré vzťahy a spoluprácu s košickým primátorom a počas krátkej besedy poskytla odpovede aj na všetečné otázky prítomných dám a pánov. „Vyjadrujem veľké poďakovanie za toto milé prekvapenie a tiež aj našu obrovskú podporu pre jej prácu v prezidentskej funkcii,“ ukončila toto milé stretnutie poverená šéfka SSP Zdenka Sloviková.