Profil verejného obstarávateľa

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov organizácie:                  Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Sídlo:                                          Garbiarska 4, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:               MUDr. Ján Valko, PhD., MPH – riaditeľ
IČO:                                            00696871
DIČ:                                            2020786405
Email:                                        ddkega@mail.t-com.sk
Tel.:                                            055/796 65 13

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

12.03.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku tonerov do tlačiarní v hodnote 1 757,04 EUR s DPH spoločnosti KOFAX s.r.o., Moyzesova č. 62, 040 01 Košice.

07.02.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku základných potravín v hodnote 30 290,74 EUR s DPH spoločnosti Prvá cateringová spol. s r.o., Holubyho 12, 040 01 Košice.

03.02.2014Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku cukrárenských výrobkov v hodnote 2 679,60 EUR s DPH Ing. Danici Špavelkovej, Hemerkova 32, 040 23 Košice, prev. Kysucká 16, 040 11 Košice.

20.01.2014 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výmenu filtrov a klinových remeňov pre VZT jednotku vo výške 1 172,70 € s DPH spoločnosti VZT Mont, a.s., Opatovská cesta č. 10, 040 01 Košice.

30.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov vo výške 32 047,30 € s DPH spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov.

23.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku chleba a pekárenských výrobkov vo výške 35 553,00 € s DPH spoločnosti VAMEX, a.s. Košice, Lubina 1, 040 12 Košice.

20.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku mäsa a mäsových výrobkov vo výške 40 982,40 € s DPH spoločnosti CIMBAĽÁK s. r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov.

20.12.2013 – Verejný obstarávateľ  v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku  na rozšírenie TV antény  vo výške 1 703,20 € s DPH spoločnosti GRANSAT s.r.o., Popradská 68, 040 01 Košice.

18.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku zdravotníckeho nábytku  vo výške 23 995,20 € s DPH spoločnosti ČECHOVO, s.r.o., Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov.

18.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku elektromateriálu  vo výške 1 515,61 € s DPH spoločnosti AJVA  s.r.o., Hlavná 47, 056 01 Gelnica.

16.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku nábytku  vo výške 2 645,00 € s DPH spoločnosti NIKRA s.r.o., Mäsiarska 15, 040 01 Košice.

16.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku kuchynských potrieb  vo výške 1 650,83 € s DPH spoločnosti AJVA  s.r.o., Hlavná 47, 056 01 Gelnica.

13.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku nábytku  vo výške 2 980,00 € s DPH spoločnosti NIKRA s.r.o., Mäsiarska 15, 040 01 Košice.

10.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na OOPP (odev)  vo výške 2 995,68 € s DPH spoločnosti JANOLI s.r.o., 082 66 Uzovce 26.

10.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku nábytku  vo výške 2 950,00 € s DPH spoločnosti NIKRA s.r.o., Mäsiarska 15, 040 01 Košice.

05.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku bielizne vo výške 1 731,90 € s DPH spoločnosti AJVA  s.r.o., Hlavná 47, 056 01 Gelnica.

02.12.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku OOPP  vo výške 1 224,00 € s DPH spoločnosti  JANOLI s.r.o., 082 66 Uzovce 26.

29.11.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku kuchynských potrieb vo výške 2 064,54 € s DPH spoločnosti AJVA  s.r.o., Hlavná 47, 056 01 Gelnica.

25.11.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku OOPP  vo výške 2 491,20 € s DPH spoločnosti  JANOLI s.r.o., 082 66 Uzovce 26.

25.11.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku čerstvých slepačích vajec vo výške 2 158,80 € s DPH spoločnosti Eggro – farm,  s.r.o., Štóska 1096/209, 044 25 Medzev.

18.11.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku upratovacej techniky vo výške 2 953,34 € s DPH spoločnosti ACJ s.r.o., Krajinská cesta 542, 931 01 Šamorín. .

18.11.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na servis výťahov ročne vo výške 2 858,40 € s DPH spoločnosti Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA-VÝŤAHY, Letná 27, 040 01 Košice.

28.10.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov vo výške 33 756,78 € s DPH spoločnosti WASTEX Slovensko, s.r.o., Jesenná 7105/3, 080 05 Prešov.

14.10.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na maliarske a natieračské práce pre SSPmK  v objeme  12 000,00 €  uchádzačovi  Rudolfovi Dobšinskému, Zupkova 7, 040 22 Košice.

26.08.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na realizáciu rampy pre imobilných občanov vrátane realizácie dlažby pred vstupom do SSPmK a na vonkajšej rampe vo výške 1 585,97 € s DPH spoločnosti UNIRES-Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice.

23.08.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku mrazených potravín vo výške 28 867,20 € s DPH spoločnosti RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54, 043 75 Košice.

22.08.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výrobu a dodávku nábytku v špecifikácii dvojdielne skrine a komody pre klientov SSPmK vo výške 7 908,00 € s DPH uchádzačovi Ladislav Vasiľ PILOSPAN, Slanské N.Mesto 183, prevádzka Jarmočná 10, 040 01 Košice.

06.08.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zapojenie telefónnych liniek pre klientov SSPmK vo výške 1 500,00 € s DPH spoločnosti Victor Business Data, spol. s r.o., Letná 42, 040 01 Košice.

26.07.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov pre SSPmK vo výške 21 264,82 € s DPH spoločnosti AJVA, s.r.o., Hlavná 47, 056 01 Gelnica.

22.07.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dezinsekciu celého objektu na Garbiarskej č. 4 , Košice vo výške 1 440,00  spoločnosti ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice.

11.07.2013 – Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku a montáž podlahy s úpravou schodiska, podesty, chodby na prízemí v objekte na Garbiarskej 4, Košice vo výške 18 608,28 € s DPH spoločnosti CAMEO, s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice.