Výzva na predkladanie ponúk – Kombinovaný sporák s príslušenstvom a pracovnou plochou s podstavcom

Názov zákazky:

„Kombinovaný sporák s príslušenstvom a pracovnou plochou s podstavcom“

Lehota na predkladanie ponúk je do 04.12.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5726/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra MDC

Názov zákazky:

„Rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra MDC“

Lehota na predkladanie ponúk je do 04.11.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5358/summary 

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predloženie ponuky – Tonery

„Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4,  040 01 Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 20.09.2019 do 11.00 hod. na novú lehotu do 23.09.2019 do 11:00:00 hod.“

Košice dňa 20.09.2019

______________________________________________________________________________

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur

Názov zákazky: „Tonery“

Lehota na predkladanie ponúk je do 20.09.2019 do 11:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk Tonery

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie