Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice poskytuje formou denného stacionára starostlivosť denne občanom, ktorí:

  •  žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť
  •  žijú sami, potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť svoj voľný čas

 

Žiadosť o prijatie do denného stacionára sa podáva:

Na Magistráte mesta Košice – oddelenie služieb obyvateľov.