Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice vyzve písomne, resp. telefonicky (spísaná zápisnica) žiadateľa k nástupu do denného stacionára najmenej týždeň vopred.

 Pri nástupe do denného stacionára je potrebné predložiť:

  • potvrdenie od ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti žiadateľa ( nie staršie ako 3 dni )
  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca