Na stiahnutie

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy_ZPS_2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy_ZOS_2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_soc_sluzbu

Lekársky nález na účely konania

Lekársky_nález_na_účely_konania

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na S-fon – SSPmK

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskyt. PS – MMK

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (863 stiahnutí)

Zákon č. 307/2014 Z.z.

Zákon č. 307/2014 Z.z. (391 stiahnutí)

VZN č. 130 Druhá hlava

VZN č. 130 Druhá hlava (576 stiahnutí)

Etický kódex zamestnanca SSPmK

Etický kódex zamestnanca SSPmK (657 stiahnutí)