Na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

[download id=“1″]

Lekársky nález na účely konania

[download id=“2″]

Žiadosť o umiestnenie do denného stacionára pre dospelých

[download id=“6″]

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

[download id=“7″]

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

[download id=“8″]

Zákon č. 307/2014 Z.z.

[download id=“13″]

VZN č. 130 Druhá hlava

[download id=“19″]

Etický kódex zamestnanca SSPmK

[download id=“20″]