Na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (594 stiahnutí)

Lekársky nález na účely konania

Lekársky nález na účely konania (419 stiahnutí)

Žiadosť o umiestnenie do denného stacionára pre dospelých

Žiadosť o umiestnenie do denného stacionára pre dospelých (1427 stiahnutí)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

„Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je dostupná na sociálnom úseku SSPmK, Garbiarska 4, 040 01  Košice“

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (773 stiahnutí)

Zákon č. 307/2014 Z.z.

Zákon č. 307/2014 Z.z. (308 stiahnutí)

VZN č. 130 Druhá hlava

VZN č. 130 Druhá hlava (502 stiahnutí)

Etický kódex zamestnanca SSPmK

Etický kódex zamestnanca SSPmK (564 stiahnutí)