Ochrana osobných údajov

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, IČO: 00696 871, Garbiarska 4, 040 01 Košice

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám vyhlásenie o ochrane osobných údajov  (uložené v prílohe)

Zásady ochrany osobných údajov GDPR 2019