Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci S-fon

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácii alebo zabezpečiť jej riešenie.

Podmienky na poskytovanie sociálnej služby sú:

  1. potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom o sociálnu službu
  2. zavedená pevná linka v domácnosti
  3. trvalý pobyt na území mesta Košice
  4. osamelosť klienta v domácnosti

Prílohy:

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na S-fon

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci