Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,00 Eur za I. štvrťrok 2013