Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 Eur za II. štvrťrok 2013