Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cena vyššími ako 1.000 Eur za IV.štvrťrok 2012