Výzva na predkladanie ponúk Maliarske a natieračské práce