Rok 2014, 2013, 2012

Vianočné programy – December 2014

Posedenie s Mikulášom – December 2014

Výroba snehuliakov – November 2014

Katarínska zábava – November 2014

Mesiac úcty k starším – Október 2014

Výlet na Horný Bankov 2014

Prednáška o blahodárnych účinkoch byliniek

Výstava prác obyvateľov Zariadenia pre seniorov

Výlet do Vysokých Tatier 2014

Oslava 101 rokov p. Likérovej

Terapie

Enkaustika

Oslava Dňa matiek a Dňa otcov Máj – Jún 2014

Návšteva Botanickej záhrady 2014

Jozefovské posedenie  Marec 2014

Katarínska zábava 2013

Návšteva p. Róberta Fica November 2013

Mesiac úcty k starším Október 2013

Opekačka na Alpínke 2013

Katarínska zábava

Mesiac úcty k starším

Opekačka na Alpínke

Medzinárodný deň žien