Poďakovania

Vážená pani riaditeľka,

srdečne Vás pozdravujem a z celého srdca Vám ďakujem za skvelé vedenie zariadenia, čo sa prejavuje aj v pozitívnych zmenách v starostlivosti o klientov a jej skvalitňovania. Vďaka za skvelú prácu Vám, pani vrchnej, sestrám, opatrovateľkám a celému Vášmu tímu.

PhDr. Mária Lévyová

__________

Vážená pani riaditeľka, týmto vyjadrujem svoju veľkú vďačnosť a vyslovujem obrovské poďakovanie všetkým zamestnancom a pracovníčkam, ktorí sa obetavo starali o moju mamku. Všetkým patrí moja srdečná vďaka a obdiv.

Prajem všetko krásne, pohodové a hlavne zdravé dni!

Gabriel P. s manželkou

__________

Vážená pani riaditeľka,

týmto by som chcel vyjadriť v mojom mene, určite aj v mene nebohej klientky – mojej mamky, úprimnú vďaku Vám a všetkým pracovníkom SSPmK za príkladnú starostlivosť o klientov, vytvorenie krásneho a kultúrneho prostredia, vynikajúci ľudský a profesionálny prístup ku klientom, kvalitnú stravu a zdravotnú starostlivosť. Moje poďakovanie patrí všetkým pracovníkom SSPmK…

 Németh

__________

Vážená pani riaditeľka,

dovoľte mi, aby som Vám vyslovila v mene celej rodiny veľké poďakovanie za odbornú starostlivosť, ale predovšetkým za hlboko ľudský prístup všetkých pracovníkov Vášho zariadenia Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4. Napriek vysokému veku a ťažkej diagnóze môjho otca sa mu všetci venovali ako profesionáli s hlboko ľudským prístupom. Chcem Vás poprosiť, aby ste moje poďakovanie tlmočili všetkým členom personálu. Prajem Vám, aby ste stále mali okolo seba spolupracovníkov, na ktorých sa môžete spoľahnúť, na čom máte veľký podiel  Vy, ako pani riaditeľka. Všetkým želám veľa zdravia, síl, pri výkone Vášho ťažkého povolania a zároveň poslania.

Silvia Š. s rodinou

__________

Dobrý deň pani Sloviková, neskutočne si vážim Vašu spätnú väzbu, aj že  sme boli súčasťou Vášho zvyšovania odbornosti a profesionality, je to pre nás tá najväčšia odplata. Štandardy kvality je neustály proces, a to, že chcete zvyšovať odbornosť v organizácii, len hovorí o Vašej práci, ktorú nepochybujem vykonávate veľmi dobre. Prajeme Vám aj celej Vašej organizácii hlavne veľa zdravia, energie a úsmevov od prijímateľov.

Mgr. Zuzana Šeminská, riaditeľka PR divízie a vzdelávania

__________

Vážená pani riaditeľka,

Týmto listom by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za Vašu pozornosť, lásku, súcit a porozumenie. Je od Vás veľmi milé, že aj napriek svojim pracovným povinnostiam a v týchto ťažkých časoch, nezabúdate na nás seniorov a nie sme Vám ľahostajní. Každý takýto prejav pozornosti nás zahreje pri srdci, ako sa to stalo aj mne. Vyvolali ste vo mne príjemné emócie, nakoľko v tomto čase nemôžem byť so svojimi blízkymi. Som rada, že máme riaditeľku s veľkým srdcom! Ďakujem.

Anna Sklainová, klientka

__________

Vážená pani riaditeľka,

so stravou a čistotou v zariadení som veľmi spokojný, povedal som to aj mojej dcére.

Ďakujem Vám za všetko, Váš kolektív je z mojej strany veľmi kladne hodnotený.

Jozef Horváth, klient

__________

Vážená p. riaditeľka,

dovoľte, aby som sa Vám a všetkým vašim spolupracovníkom poďakoval za mimoriadne nasadenie a každodennú prácu, ktorú odvádzate v týchto, pre nás všetkých, mimoriadne náročných dňoch. Ďakujem a prajem veľa fyzických a morálnych síl do ďalších dní, ktoré budú pre nás ešte veľkou skúškou.

S pozdravom,  Mgr. Marcel Čop, riaditeľ Magistrátu mesta Košice

__________

Vážená pani riaditeľka,

chcem vyjadriť veľké poďakovanie Vám, sociálnemu a zdravotnému úseku, zamestnancom pri roznáške stravy a zamestnancom kuchyne. Plne chápem všetky nastavené opatrenia a teší ma milý a ochotný prístup celého kolektívu v SSPmK.

S poďakovaním

Kristína Mackaničová, klientka

__________

Vážená pani riaditeľka

nakoľko momentálna situácia mi nedovoľuje sa s Vami stretnúť osobne, tak by som sa chcela aspoň touto cestou poďakovať za všetko, čo ste pre mňa urobili. Ďakujem Vám za pracovnú príležitosť, ako aj za veľkú ústretovosť, keď ste mi pomáhali v mojich neľahkých životných situáciách.

Veľmi si Vás vážim a pre mňa ste a zostanete človekom s veľkým Č…. Z úprimného srdca Vám prajem hlavne pevné zdravie, šťastie ako aj pohodu v osobnom aj pracovnom živote.

Veľké ďakujem 

S úctou

Judita T.

__________

Dobrý deň, pani riaditeľka, 

chcela by som sa Vám v mene celej mojej rodiny  z celého srdca poďakovať za opateru, starostlivosť, ochotu a v neposlednom rade aj za trpezlivosť, ktorú ste za posledné roky, mojej starej mame preukazovali.  Naša rodina nie je veľká a život si to zariadil tak,  že sme sa takmer všetci ocitli v rôznych kútoch sveta, preto som naozaj veľmi vďačná, že sa o babku mal kto postarať. 

Ďakujeme veľmi pekne a prajeme všetko dobré. 

S pozdravom 

Jana P. s rodinou

__________

D a k u j e m e !!!!

Vám za Váš profesionálny, ústretový, trpezlivý a predovšetkým ľudský prístup pri riešení prijatia otecka, do Vášho zariadenia v rámci odľahčovacej služby. Oceňujeme rýchle a profesionálne riešenie prijatia otecka, skôr ako sme pôvodne požadovali, z dôvodu jeho nečakanej hospitalizácie a súvisiacim prevozom z nemocnice priamo k Vám. Bola som bezradná a Vaša ústretovosť narýchlo prijať otca mi preveľmi pomohla! 

Vážime si to, čo robíte pre seniorov, ktorí nás potrebujú! 

S úctou,

Ing. Jarmila M.

__________

Dobrý deň,
touto cestou sa Vám chcem poďakovať za vašu prácu, ktorú robíte pre klientov v soc. zariadení. 
S pozdravom,
Erika Z.