Naši starkí si budú užívať leto vo vynovených priestoroch

V Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) sme sa v uplynulých mesiacoch okrem riešenia koronakrízy a ochrany života a zdravia, venovali aj skvalitneniu prostredia pre našich starkých. Kompletnou rekonštrukciou prešla stredná časť budovy, a to prechodová časť s balkónmi. V chodbovom a loggiovom trakte bola riešená oprava omietok s novým náterom, výmena podhľadu s osvetlením, výmena podlahovej krytiny a keramickej nášľapnej vrstvy. Kompletne sa vymenili okná a dvere, opravila sa vonkajšia omietka, obnovila maľba, vykonalo sa zateplenie prednej loggiovej časti. V priestoroch v loggiovej časti, si nájde svoje uplatnenie záujmová miestnosť, miestnosť na stretnutia s psychologičkou, flóra miestnosť, či relaxačná miestnosť, ktoré zároveň poslúžia aj na realizáciu bohatej krúžkovej činnosti, či stretnutia s blízkymi. Všetky priestory sú zariadené novým, účelovým nábytkom. Rekonštrukcia bola financovaná z kapitálových výdavkov v celkovej výške 189 163,49 €, ktoré pre tento účel poskytlo mesto Košice. Okrem investičných akcií sa v zariadení tento rok realizovali aj opravy a modernizácie menšieho rozsahu, ako napr. oprava výťahov, modernizácia spoločenskej a rehabilitačnej miestnosti, telocvične, kaplnky a knižnice. V priestore vyčlenenom a plne vybavenom na pečenie, onedlho pribudne nová kuchynská linka, kde sa budú môcť realizovať klientky zariadenia, v rámci kulinárskeho krúžku. Ďalšou novinkou je zriadenie internetovej kaviarne, ktorá je súčasťou knižnice, pričom je klientom k dispozícii pripojenie cez wifi aj v spoločných priestoroch vestibulu. Zmodernizovaný priestor kaplnky, počas týždňa poslúži ako moderný multifunkčný priestor pre zamestnancov na rôzne vzdelávacie aktivity, semináre, či konferencie, počas víkendov zasa na organizované bohoslužby pre prijímateľov. Po dokončení rekonštrukčných prác spomínaných priestorov, stavebné úpravy a modernizácia priestorov v SSPmK z ďaleka nekončia. V bočnej oddychovej časti strediska sa aktuálne rieši bezbariérovosť vstupnej časti, odstránením starej nájazdovej rampy a schodiska, pokládkou novej protišmykovej dlažby, novej striešky a osadením novej bezbariérovej rampy. Vynovené priestory boli oficiálne spustené pre klientov zariadenia symbolickým prestrihnutím pásky za účasti primátora mesta Jaroslava Polačeka, viceprimátorky Lucie Gurbáľovej, riaditeľky a vedúcich zamestnancov SSPmK, ktorí sa podieľali na realizácii týchto projektov.