Výzva na predkladanie ponuky – Rekonštrukcia časti „D“ – kúpeľne

Názov zákazky: Rekonštrukcia časti „D“ – kúpeľne Lehota na predkladanie ponúk je do 21.11.2019 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5540/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Mrazené ryby a výrobky

Názov zákazky: „Mrazené ryby a výrobky“. Lehota na predkladanie ponúk je do 20.11.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5560/summary   Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné práce – Rekonštrukcia časti C

Názov zákazky: Rekonštrukcia časti „C“ Lehota na predkladanie ponúk je do 11.11.2019 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5377/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra MDC

Názov zákazky: „Rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra MDC“ Lehota na predkladanie ponúk je do 04.11.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5358/summary  Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predloženie ponuky – Tonery

„Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4,  040 01 Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 20.09.2019 do 11.00 hod. na novú lehotu do 23.09.2019 do 11:00:00 hod.“ Košice dňa 20.09.2019 ______________________________________________________________________________ Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Tonery“ Lehota na predkladanie ponúk je do 20.09.2019 do 11:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk Tonery Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy

Názov zákazky: „Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy“. Lehota na predkladanie ponúk je do 26.09.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4928/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Ochranné osobné pracovné pomôcky

Názov zákazky: „Ochranné osobné pracovné pomôcky“. Lehota na predkladanie ponúk je do 17.09.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4822/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this