Kytičku teplých slov dáme Vám do dlaní

„Napíš list – poteš srdce.“ Takéto motto znelo počas celého mesiaca október 2021 v Knižnici pre mládež mesta Košice. Sympatická výzva na písanie listov mladých starším, vypísaná v Mesiaci úcty k starším, sa dotkla sŕdc aj našich seniorov. Mladí ľudia z takmer osemnástich základných, materských, ale aj stredných škôl, ktorí sa do výzvy zapojili prostredníctvom listov či kresbičiek, deklarovali posolstvo dnešných dní – spolupatričnosť a úctu k staršej generácii žijúcej aj v našom zariadení pre seniorov. Nech je táto cnosť vpísaná nielen na papier, ale aj hlboko v dušiach všetkých nás. Nech je jeseň života našich starkých životným obdobím pretkaným láskou a radosťou, zdravím a mierom v duši. Lebo život je…

Čítať ďalej

Dobrú chuť k „Polievke svätej Alžbety….“

Svätá Alžbeta, známa ako patrónka žobrákov, vdov, sirôt a chorých inšpirovala mesto Košice, jeho predstaviteľov, k myšlienke podporiť ľudí v núdzi prostredníctvom projektu „Polievka svätej Alžbety“. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, jeho milí klienti, naši starkí, sa veľmi radi a ochotne do spomínaného projektu zapojili. Podporili tak ambíciu mesta nenechať znevýhodnených, osamelých, či sociálne hendikepovaných ľudí nepovšimnutých. Symbolickým dobrovoľným finančným príspevkom najmenej 1,- euro sa stali naši klienti súčasťou veľkolepej myšlienky založenej na rozvíjaní dobra, empatie, lásky a mieru medzi všetkými ľuďmi, bez ohľadu na ich materiálne či sociálne zázemie. Naše zariadenie, ktoré usiluje pri svojom profesijnom smerovaní o spomínanú víziu pestovania dobra, poňalo myšlienku mesta…

Čítať ďalej

Žiaci spríjemnili deň seniorom zo Strediska sociálnej pomoci

„Spev pod oknami“. Taký je názov milého stretnutia žiakov zo základnej školy na Tomášikovej ulici v Košiciach so seniormi zo Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. Nielen jesenné slnečné lúče, ale najmä tóny piesní z úst mladej generácie pohladili srdcia i duše seniorov. Pre žiakov 8. C to bola skvelá príležitosť ukázať nielen svoje umelecké nadanie v podobe spevu za sprievodu nádherne znejúcich huslí nadanej sólistky, ale nepochybne aj veľkej dávky empatie a srdečnosti smerom k tým, ktorí si to nielen zaslúžia, ale aj nesmierne potrebujú. Tento milý prejav úcty mladej generácie navodil u vďačných poslucháčov radostné a…

Čítať ďalej

Máme radi „labky psíkov…“

„Kto má rád zvieratká, má rád ľudí.“ Krédo, ktoré platí odjakživa. K jeho vyznávačom patria aj seniori na Garbiarskej 4. No nielen oni, naši milí klienti, ale aj veľká väčšina zamestnancov. Preto sme sa spoločne všetci veľmi radi stali súčasťou charitatívnej zbierky, ktorú organizuje Dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci, Malou farmou a občianskymi združeniami Východoslovenské labky a Psy ulice. 10. 11. 2021 sme na podnet a iniciatívu našej pani riaditeľky Mgr. Zdenky Slovikovej prispeli svojou troškou na záchranu psích životov. V duchu myšlienky, čo my nepotrebujeme, nevyhadzujeme, ale inak zužitkujeme. Nič nepotrebné sme teda nevyhodili, ale zabalili a naložili…

Čítať ďalej

Spomienka na zosnulých

Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 2. novembra si v spoločenskej miestnosti strediska mohli naši seniori aj zamestnanci zaspomínať na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Dôstojnú atmosféru dotvárali tóny reprodukovanej hudby, kvetinová výzdoba a horiace sviečky. V tichu svojho srdca a duše si každý zaspomínal na svojich rodičov, súrodencov, priateľov…, ktorí odišli na večnosť. Pri spomienkach sa objavili slzy, ale aj úsmev pri spomínaní na veselé zážitky. Veriaci sa pomodlili za zosnulých. Aj takouto formou sme si uctili Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.

Čítať ďalej

Starkých na Garbiarskej potešili pozdravmi školáci, prišli zaspievať aj seniorky zo Severu

Srdcia seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, v týchto dňoch pohladili vlastnoručne vyrobené originálne pozdravy od žiakov 1. – 4. ročníka zo ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurérovej ulici a listy od žiakov zo ZŠ Tomášikova v Košiciach. Vyrobili a napísali ich pod vedením svojich učiteliek, ktoré prišli s pekným nápadom takto potešiť a uctiť si seniorov v zariadení sociálnych služieb. Starkí si pozdravy prevzali vo vestibule zariadenia, a keďže je spev liekom na mnohé problémy, zaspievať im prišli seniorky z klubu dôchodcov z MČ Košice – Sever, za dodržania opatrení. Klienti zariadenia pre seniorov neskrývali slzy dojatia a radosti. Poďakovanie posielame triednym učiteľkám, milým detičkám aj vitálnym speváčkam, za…

Čítať ďalej

Jesenné práce v areáli zariadenia pokračujú

V týchto dňoch sa naši seniori aktívne zapojili do jesenných prác pri úprave a skrášlení areálu strediska. Pridali sa k nim aj niekoľkí zamestnanci. Spoločne sa venovali hrabaniu lístia a zazimovaniu trvaliek a kríkov v átriách, pričom poniektorí zužitkovali aj svoje bohaté záhradné skúsenosti. Zároveň si pri teplom čaji upevnili vzájomné sociálne kontakty. Brigáda bude pokračovať aj v ďalšie dni, kedy je v pláne pohrabanie lístia a vyzametanie priestoru v oddychovej priľahlej časti zariadenia. Teší nás záujem seniorov aj to, že im nie je ľahostajné, v akom prostredí sa vyskytujú a žijú.

Čítať ďalej

SOS náramková služba, ktorá môže dôchodcom zachrániť život

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4  má v ponuke poskytovaných sociálnych služieb aj cenovo dostupnú život zachraňujúcu službu SOS náramkovú službu. Ako to všetko funguje? Modernejšie prístroje fungujú prostredníctvom SIM karty. Kartu si senior zabezpečuje u mobilného operátora, ktorého si vyberie. Prístroj je nainštalovaný v domácnosti, prepojený je s náramkom, alebo náhrdelníkom, ktorý má klient stále pri sebe. Keď sa senior ocitne v akejkoľvek núdzi, stlačí náramok a cez prístroj sa ihneď prepája na operátora dispečingu v SSPmK, ktorý je k dispozícii nepretržite 24 hod., denne, sedem dní v týždni. Aká je mesačná úhrada? K využívaniu tejto služby je potrebné mať uzatvorenú zmluvu so SSPmK….

Čítať ďalej

Seniori si zaslúžia pozornosť, lásku i úctu

Október sa už tradične spája so seniormi, pripomína nám úctu k starším viac ako inokedy. Pri tejto príležitosti navštívili našich seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice študenti z Lekárskej fakulty UPJŠ, zo študijného odboru Zubné lekárstvo. Zavítali k nám síce za prísneho dodržania opatrení, no o to srdečnejšie. Seniorom zapriali všetko najlepšie a od Slovenského spolku študentov Zubného lekárstva im podarovali prípravky na ústnu hygienu a starostlivosť o zubné náhrady, pričom chceli poukázať na dôležitosť zubnej hygieny aj v seniorskom veku. Seniorom robí veľkú radosť, že aj takýmto pekným gestom sa mladí ľudia rozhodli preukázať úctu, aj to, že…

Čítať ďalej

Medzinárodný deň starších sme si pripomenuli so zamestnancami z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach z odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu zorganizovali 7. októbra 2021 pre našich seniorov zdravotno – výchovnú aktivitu, zameranú na problematiku zdravia. Cieľom uvedenej aktivity bolo informovať starších ľudí, o aktuálnych prioritných otázkach týkajúcich sa zdravia, za využitia edukačno-intervenčných prístupov, výučbových pomôcok a edičných materiálov. V prepojení na Medzinárodný deň starších ľudí a mesiac úcty k starším bolo uvedené zrealizované s potrebou upriamiť pozornosť na problémy seniorov a možnosti zlepšenia kvality ich života. Seniori sa edukovali na témy – životospráva v staršom veku, vybrané psychosociálne aspekty starnutia a očkovanie v staršom…

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this