Výzva na predkladanie ponúk – Dezinfekčné prostriedky

Názov zákazky: „Dezinfekčné prostriedky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.10.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9120/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Základné potraviny

Názov zákazky: „Základné potraviny“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20.08.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8253/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice

Názov zákazky: „Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.07.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7921/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Čistiace a hygienické prostriedky

Názov zákazky: „Čistiace a hygienické prostriedky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.07.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7826/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Zdravotnícky materiál – Jednorazové rukavice“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 18.06.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7570/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Dezinfekčná brána bezbariérová

Názov zákazky: „Dezinfekčná brána bezbariérová “ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21.05.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7395/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Nábytok pre klientov

Názov zákazky: „Nábytok pre klientov “ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17.04.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7083/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Servisná a revízna kontrolná činnosť elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)

Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4,  040 01 Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 10.04.2020 do 12.00 hod. na novú lehotu do 17.04.2020 do 12:00:00 hod. Košice dňa 09.04.2020 Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Servisná a revízna kontrolná činnosť elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)„ Lehota na predkladanie ponúk je do 10.04.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predloženie ponuky Revízia EPS a HSP Zákazka ukončená Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Deratizácia a dezinsekcia v zariadeniach Strediska sociálnej pomoci mesta Košice

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Deratizácia a dezinsekcia v zariadeniach Strediska sociálnej pomoci mesta Košice“ Lehota na predkladanie ponúk je do 09.03.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predloženie ponuky Deratizácia a dezinsekcia Zákazka ukončená Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Revízie elektr. rozvodov budov a odb. prehliadky el. spotrebičov

Názov zákazky: „Revízie elektrických rozvodov budov a odborné prehliadky elektrických spotrebičov “ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 02.03.2020 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6558/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this