Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C“. Lehota na predkladanie ponúk je do 18.07.2019 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4207/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy Volkswagen Caddy 4 Dodávka alebo ekvivalent“. Lehota na predkladanie ponúk je do 10.07.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4160/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s elektro-hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík  Citroen JUMPER COMBI L1H1 alebo ekvivalent“. Lehota na predkladanie ponúk je do 08.07.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4145/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie cenových ponúk Maliarske a natieračské práce – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Maliarske a natieračské práce“. Lehota na predkladanie ponúk je do 28.06.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4071/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Profil verejného obstarávateľa

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Názov organizácie: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4Sídlo: Garbiarska 4, 040 01 KošiceŠtatutárny zástupca: Mgr. Zdena Sloviková – riaditeľkaIČO: 00696871DIČ: 2020786405Email: verejne.obstaravanie@sspmk.skTel.: +421 55 79 66 591 Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this