Výzva na predkladanie ponuky – Mlieko a mliečne výrobky

Názov zákazky: „Mlieko a mliečne výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24.11.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34342/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Základné potraviny

Názov zákazky: „Základné potraviny“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 27.09.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31276/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky

Názov zákazky: Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 27.09.2022 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31319/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Mrazené ryby a výrobky

Názov zákazky: „Mrazené ryby a výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.09.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30852/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Mäso a mäsové výrobky

Názov zákazky: „Mäso a mäsové výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 04.05.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/21203/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Dezinfekčné prostriedky

Názov zákazky: „Dezinfekčné prostriedky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.04.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20566/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky – Združená dodávka elektrickej energie

Zákazka s nízkou hodnotou Názov zákazky: „Združená dodávka elektrickej energie„ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20.04.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk Združená dodávka elektrickej energie Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka Priloha č. 2 Čestné vyhlásenie – Zákaz účasti vo VO Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie – Konflikt záujmov

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky Maliarske a natieračské práce

Názov zákazky: „Maliarske a natieračské práce“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.04.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19445/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky Dezinfekčné prostriedky – zrušené VO

Názov zákazky: „Dezinfekčné prostriedky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 06.04.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19300/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponuky Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky

Názov zákazky: „Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky“ Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 30.03.2022 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19236/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this