Výzva na predkladanie ponúk Maliarske a natieračské práce – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Maliarske a natieračské práce“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 16.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie cenových ponúk Maliarske a natieračské práce

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok

Priloha č. 3 Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4232/summary

Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti C“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 18.07.2019 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4207/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy Volkswagen Caddy 4 Dodávka alebo ekvivalent“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 10.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4160/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Výzva na predkladanie ponúk – Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s elektro-hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík  Citroen JUMPER COMBI L1H1 alebo ekvivalent“.

Lehota na predkladanie ponúk je do 08.07.2019 do 10:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4145/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.