Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy

Názov zákazky: „Rekonštrukcia bezbariérového vstupu do budovy“. Lehota na predkladanie ponúk je do 26.09.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4928/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Ochranné osobné pracovné pomôcky

Názov zákazky: „Ochranné osobné pracovné pomôcky“. Lehota na predkladanie ponúk je do 17.09.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4822/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Konvektomat elektrický s príslušenstvom

Názov zákazky: „Konvektomat elektrický s príslušenstvom“. Lehota na predkladanie ponúk je do 16.09.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4821/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Cukrárenské výrobky – zrušená zákazka

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Cukrárenské výrobky“ Lehota na predkladanie ponúk je do 20.08.2019 do 11:00:00 hod. Výzva na predloženie ponuky Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie Informácia o zrušení VO

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D – nová lehota

„Verejný obstarávateľ Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 19.08.2019 do 10.00 hod. na novú lehotu do 21.08.2019 do 10:00:00 hod.“ Košice dňa 16.08.2019 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D“ Lehota na predkladanie ponúk je do 19.08.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk Projektová dokumentácia časti D Príloha č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 Výzvy – Návrh Zmluvy o dielo Príloha č. 1 k ZoD Opis predmetu zakazky Priloha č. 3 Výzvy – Čestné vyhlásenie Príloha č. 4…

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy typu Dodávka

Názov zákazky: „Úžitkové motorové vozidlo na rozvoz stravy  typu Dodávka“. Lehota na predkladanie ponúk je do 26.07.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk Priloha č. 2 Čestné vyhlásenie Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená aj na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4377/summary

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb – opakovaná zákazka

Názov zákazky: „Špeciálne 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb s elektro-hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík Lehota na predkladanie ponúk je do 25.07.2019 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk Priloha č. 2 Čestné vyhlásenie Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená  aj na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4372/summary

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Dezinfekčné prostriedky – zrušená zákazka

Názov zákazky: „Dezinfekčné prostriedky“. Lehota na predkladanie ponúk je do 24.07.2019 do 10:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4354/summary Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.

Čítať ďalej

Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia časti D – zrušená zákazka

Zákazka malého rozsahu – do 5000 Eur Názov zákazky: „Projektová dokumentácia stavby: Rekonštrukcia časti D“ Lehota na predkladanie ponúk je do 25.07.2019 do 12:00:00 hod. Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia časti D Príloha č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 Výzvy – Návrh Zmluvy o dielo Príloha č. 1 k ZoD Opis predmetu zakazky Priloha č. 3 Výzvy – Čestné vyhlásenie Príloha č. 4 Výzvy – Zoznam poskytnutých služieb

Čítať ďalej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this