Dobrá rada ukazuje správny smer

„Stupeň úcty k starobe udáva stupeň ušľachtilosti a pravej ceny všetkých kultúr“.

/Ladislav Klíma/

V takomto duchu prišla Knižnica pre mládež v Košiciach v mesiaci október 2021 s ďalšou skvelou myšlienkou poukázať na „múdrosť veku“, hĺbku, kvalitu a rozsah vedomostí seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Výzva „Októbrové posolstvá seniorov pre mladšie generácie“, do ktorej sa zapojili aj naši seniori Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej, predstavuje výsledok veľmi aktívnej a úprimnej spolupráce riaditeliek oboch inštitúcií, Mgr. Zdenky Slovikovej, a PhDr. Kamily Prextovej, MBA. Vlastné knihy života, nie však písané, ale odžité počas niekoľkých desaťročí našimi seniormi sa cez prizmu ich myšlienok dostali na biely list papiera a ako cenný odkaz putovali k tým, ktorí sú vo svojom dospelom živote na začiatku. K našej mladej generácii. Nadhľad, schopnosť pripisovať veciam ten pravý význam, láskavosť, pokora, skúsenosti, úcta, tolerancia, slušnosť. To je ten odkaz, to sú tie posolstvá. Veľká vďaka, milí seniori. Nech sú vaše múdre rady tým správnym smerovníkom.