Dobrú chuť k „Polievke svätej Alžbety….“

Svätá Alžbeta, známa ako patrónka žobrákov, vdov, sirôt a chorých inšpirovala mesto Košice, jeho predstaviteľov, k myšlienke podporiť ľudí v núdzi prostredníctvom projektu „Polievka svätej Alžbety“. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, jeho milí klienti, naši starkí, sa veľmi radi a ochotne do spomínaného projektu zapojili. Podporili tak ambíciu mesta nenechať znevýhodnených, osamelých, či sociálne hendikepovaných ľudí nepovšimnutých. Symbolickým dobrovoľným finančným príspevkom najmenej 1,- euro sa stali naši klienti súčasťou veľkolepej myšlienky založenej na rozvíjaní dobra, empatie, lásky a mieru medzi všetkými ľuďmi, bez ohľadu na ich materiálne či sociálne zázemie. Naše zariadenie, ktoré usiluje pri svojom profesijnom smerovaní o spomínanú víziu pestovania dobra, poňalo myšlienku mesta komplexne. Preto sa do spomínaného projektu zapojili nielen klienti, ale vo veľkej miere aj jeho zamestnanci. Výťažok v sume 260,00 eur poputuje, veríme, na dobrú vec.