Jubileá v našom zariadení

Tento mesiac oslávili krásne jubileá pani Anna – 90 rokov a pani Alžbeta – 80 rokov. Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a síl do ďalších rokov. Určite ich neminie pekná oslava v kruhu ostatných.