Kytica tónov pre našich seniorov

Dňa 11.08.2021 prijala naše pozvanie do SSPmK hudobná skupina „Pavelčákovci“, ktorá so sebou priniesla poriadnu dávku pozitívnej energie, melodických piesní a rytmických tónov. Odzneli ľudové piesne, množstvo evergreenov, cigánske piesne i moderné skladby, ktoré roztlieskali a roztancovali publikum. Seniori si počas troch hudobných blokov mohli dať zahrať  piesne na želanie, ktoré sú ich srdcu blízke. Program si veľmi pochvaľovali a vyjadrili poďakovanie pani riaditeľke za zorganizovanie kultúrneho programu. Žiariace oči a spokojné úsmevy na tvárach prijímateľov sociálnej služby sú pre nás najkrajším a najúprimnejším poďakovaním. S láskou a starostlivo sa snažíme meniť všedné dni našich seniorov, na dni zaliate slnkom.