Kytičku teplých slov dáme Vám do dlaní

„Napíš list – poteš srdce.“ Takéto motto znelo počas celého mesiaca október 2021 v Knižnici pre mládež mesta Košice. Sympatická výzva na písanie listov mladých starším, vypísaná v Mesiaci úcty k starším, sa dotkla sŕdc aj našich seniorov. Mladí ľudia z takmer osemnástich základných, materských, ale aj stredných škôl, ktorí sa do výzvy zapojili prostredníctvom listov či kresbičiek, deklarovali posolstvo dnešných dní – spolupatričnosť a úctu k staršej generácii žijúcej aj v našom zariadení pre seniorov. Nech je táto cnosť vpísaná nielen na papier, ale aj hlboko v dušiach všetkých nás. Nech je jeseň života našich starkých životným obdobím pretkaným láskou a radosťou, zdravím a mierom v duši. Lebo život je krásny po každý vek. To všetko im deti z košických škôl zo srdca želajú.