Máme radi „labky psíkov…“

„Kto má rád zvieratká, má rád ľudí.“ Krédo, ktoré platí odjakživa. K jeho vyznávačom patria aj seniori na Garbiarskej 4. No nielen oni, naši milí klienti, ale aj veľká väčšina zamestnancov. Preto sme sa spoločne všetci veľmi radi stali súčasťou charitatívnej zbierky, ktorú organizuje Dopravný podnik mesta Košice v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci, Malou farmou a občianskymi združeniami Východoslovenské labky a Psy ulice. 10. 11. 2021 sme na podnet a iniciatívu našej pani riaditeľky Mgr. Zdenky Slovikovej prispeli svojou troškou na záchranu psích životov. V duchu myšlienky, čo my nepotrebujeme, nevyhadzujeme, ale inak zužitkujeme. Nič nepotrebné sme teda nevyhodili, ale zabalili a naložili na palubu originálneho autobusu s názvom HAVKOBUS, ktorý už vie, čo s tým. Psíkom v útulku sa to určite zíde. Máme z toho radosť aj dobrý pocit. Celá akcia sa niesla v duchu prísnych epidemiologických opatrení.