Na starkých nám záleží aj počas Vianoc

Vianoce sú pred dverami. Mnohí príbuzní by v najbližších dňoch, alebo priamo počas sviatočných dní radi navštívili svojho starkého, či starkú v zariadeniach sociálnych služieb. Súčasné pandemické obdobie, to žiaľ neumožňuje. Naša pani riaditeľka aj zamestnanci si uvedomujú, aké je dôležité, aby sa počas Vianoc ľudia spolu videli, aby sa vnímali a stretávali. Aj preto hľadali spoločne riešenie a kreatívne navrhli stretnutie netradičné, prijateľné pre obe strany – seniorov aj ich príbuzných. Oslovujeme teda Vás:

Vážení príbuzní a známi,

na stretnutia vo virtuálnej realite, prostredníctvom VIDEA NATOČENÉHO PRIAMO U VÁS, vo Vašich domovoch. Takýmto spôsobom môžete našim klientom sprostredkovať a preniesť vianočnú atmosféru priamo z Vašich domovov, poslať im rodinné pozdravy…

My to starkým veľmi radi sprostredkujeme prostredníctvom obrazovky, alebo tabletu. Chceme takýmto spôsobom u nich umocniť vedomie, že ste v mysliach s nimi aj počas vianočných dní, aby sa necítili osamelo, či opustene. Pripravme im SPOLOČNE peknú sviatočnú chvíľku, strávenú so svojimi najbližšími deťmi, vnúčatami, priateľmi… Dajme im aj takto vedieť, že nám na nich záleží. Zaslúžia si to. Počas najkrajších sviatkov roka, ešte o kúsok viac. Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť zdravie Vašich blízkych!