Naďalej inovujeme, budujeme, skrášľujeme

Nový prístrešok pri vstupe do budovy SSPmK, vchodová strieška, má nielen chrániť pred dažďom, snehom, či inou nepriazňou počasia, ale aj krášliť vstup do budovy. V priebehu mesiaca november 2021 sme v SSPmK dokončili jeho výstavbu. Rekonštrukcia si vyžiadala investíciu vo výške 3 813,60 eur. K úspešnej realizácii projektu finančne prispel zriaďovateľ nášho zariadenia pre seniorov, mesto Košice. Chceme, aby budova, ktorá predstavuje pre našich starkých domov, ponúkala vysoký štandard účelového a príjemného bývania a tiež trávenia zaslúžených dní odpočinku.