Nadišiel čas vyjadriť POĎAKOVANIE

Ocitli sme sa všetci v zložitej situácii a veľmi náročnom období. Väčšina z nás zodpovedne dodržiava prijaté opatrenia, pokyny a nariadenia. Stav v nemocniciach sa napriek tomu nezlepšuje. Nemocnice sú na hrane kapacít, personál v zariadeniach sociálnych služieb vypadáva, ten čo ostáva je už vyčerpaný. Príbuzní klientov sú čoraz viac agresívnejší, u zamestnancov sa objavujú psychosomatické a postraumatické príznaky. Preto je dnes na mieste vyzdvihnúť obetavú a náročnú prácu celého personálu v našich dvoch zariadeniach sociálnych služieb, na ktorý sú počas dlhých týždňov pandémie kladené ťažké úlohy a vysoké nároky. Je potrebné vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa v tejto náročnej dobe akýmkoľvek spôsobom spolupodieľajú na fungovaní Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) a opatere seniorov. Poďakovanie patrí vedeniu SSPmK – pani riaditeľke, vedúcim pracovníkom a všetkým zamestnancom, vedeniu mesta, ktoré nám bolo počas doterajších náročných dní oporou. Osobitne sa chceme v mene klientov a zamestnancov veľmi pekne poďakovať aj jednotlivcom. V prvom rade našej starostlivej pani riaditeľke Zdenke Slovikovej za jej nekonečnú vnútornú silu, pracovitosť, pohotové a profesionálne konanie, trpezlivosť, slušnosť, empatiu a ľudskosť, ku ktorej nás všetkých vedie a vďaka ktorej sme to nevzdali a so cťou naďalej zvládame. Vedúcej zdravotného úseku zariadenia pre seniorov Petre Lisánskej za jej usilovnosť, empatiu, trpezlivosť, profesionálne a ľudské konanie a vedenie zamestnancov. Vedúcej sestre zariadenia opatrovateľskej služby Henriete Ptašinskej za jej zodpovedný prístup, odbornosť, obetavosť a schopnosť nevzdať to ani v čase, keď je to práve veľmi ťažké, vyčerpávajúce a psychicky náročné. Pani doktorke Andrei Jarabákovej, ktorá nás v tom celom nenechala, trpezlivo sprevádza našich klientov v zdravotnej starostlivosti všetkými vlnami pandémie. Vážime si, že sa ochotne podujala edukovať, zorganizovať, najmä však zaočkovať našich seniorov aj zamestnancov vakcínou proti ochoreniu Covid -19. Veríme, že vysoké percento zaočkovanosti nám aj naďalej pomôže čeliť fatálnym následkom ochorenia Covid -19, prípadne ďalšej vlne pandémie, vzhľadom na šíriace sa nové mutácie vírusu. V našom zariadení sme nášmu vedeniu nesmierne vďační za neustálu morálnu podporu, nevyčerpateľné odborné a praktické rady, usmernenia, rozumne a uvážene prijímané opatrenia, zabezpečenie ochranných pomôcok, pravidelný prísun vitamínov a celkovú ochranu klientov aj personálu. Za nami sú práve najkrajšie sviatky v roku, čaká nás vstup do nového roka. Sú veci a okolnosti, ktoré ovplyvniť a zmeniť nevieme. Vieme však svojou láskavosťou, vďačnosťou, ohľaduplnosťou a slovami povzbudenia spríjemniť deň svojím najbližším, svojmu blízkemu okoliu. Nestrácame vieru a nádej, dúfame, že to najhoršie máme v SSPmK za sebou. Napriek zložitosti obdobia prajeme všetko dobré do nového roku 2022. Prajeme veľa zdravia, síl a trpezlivosti. VĎAKA A ÚCTA patria VŠETKÝM ZAMESTNANCOM, ktorí sa o našich seniorov starajú!