Novinky z Garbiarskej

Milí klienti, zamestnanci, rodinní príslušníci, priaznivci, priatelia,

do pozornosti vám dávame naše nové októbrové vydanie občasníka “ Novinky z Garbiarskej“, v ktorom nájdete zosumarizovaný priebeh roka 2021 v SSPmK. Verte, napriek pandémii sme nezaháľali a je skutočne načo sa pozerať. Zároveň si vás dovoľujeme osloviť s prosbou, privítame, ak by ste nám vedeli a chceli byť nejako nápomocní, resp. chceli by ste sa zapojiť dobrovoľne do nejakej aktivity u nás (napr. forma odbornej prednášky, výstavy a pod.). Aktuálne hľadáme dobrovoľníka, ktorý ovláda hru na klavíri. Klavírnou hudbou u nás by sprevádzal pravidelné hudobné stretnutia „Čaj o piatej“, organizované pre našich seniorov, ktoré plánujeme začať realizovať už v tomto v jesennom období.

Sme otvorení všetkým možnostiam, samozrejme, za prísneho dodržania opatrení platných podľa aktuálneho covid automatu vydaného pre ZSS. V prípade záujmu nám dajte vedieť na e-mail: sekretariat.riaditelky@sspmk.sk

Občasník v tlačenej podobe bude k dispozícii od 06.10. na recepcii SSPmK, Garbiarska 4.

Prajeme vám všetkým príjemné čítanie a pozeranie.

S úctou

Zdenka Sloviková, riaditeľka