Podvečerná sviatočná atmosféra u nás

„Zvončeky už zvonia, ihličie nám vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prídu práve. Preto sviatky krásne majme, v radosti ich prežívajme“. V srdciach našich starkých vládne láska, v očiach plamienok radosti tíško praská. V spoločných priestoroch  nám znejú koledy a takto radostne očakávame v stredisku príchod najkrajších sviatkov roka – Vianoce. Čas mieru, pokoja, lásky a zdravia. Nechajme sa unášať hrejivou predvianočnou atmosférou…