Pre našich seniorov zriaďujeme spomienkovú izbu

Spomienky, nostalgia, návrat ku koreňom, alebo symbol starých dobrých čias, či spomienka na veci minulé? Poďme sa spoločne pokúsiť o návrat v čase, prostredníctvom predmetov, u ktorých čas preveril ich hodnotu. Spustime v mysli našich seniorov vlnu spomienok, ktorú u nich umocníme zriadením spomienkovej retro izby. Interiér plánujeme zariadiť predmetmi, ktoré by sme dnes už márne hľadali. Život beží rýchlo, no spomienky v nás ostávajú natrvalo. Pripojte sa k nám a podarujte nám zachovalé RETRO veci.