Seniorov na Garbiarskej potešilo v tomto roku až dvojnásobné mikulášske prekvapenie

Potešiť našich seniorov a vyjadriť poďakovanie za veľmi príjemnú spoluprácu našej pani riaditeľke Zdenke Slovikovej, sa rozhodli v tomto predvianočnom období zamestnanci a pani riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach Soňa Jakešová a košický primátor Jaroslav Polaček. Zamestnanci knižnice pre našich starkých pripravili mikulášske prekvapenia v podobe darčekového balíčka, v ktorom sa ukrývala múdrosť sama – knihy a kalendáre.

Druhým milým prekvapením v tento deň bol srdečný a veľmi povzbudivý pozdrav od pána primátora, ktorý na našich seniorov a zamestnancov nezabudol ani v tomto náročnom období. Spolu s našou pani riaditeľkou pre nich pripravili sladké a zdravé mikulášske balíčky.

Pán primátor sa klientom a zamestnancom prihovoril cez interný rozhlas v SSPmK, s ohľadom na opatrenia a epidemiologickú situáciu. Spomenul, že všetkých by rád pozdravil na spoločnom stretnutí a na pracovisku osobne, no žiaľ, aj rok 2021 si budeme pamätať ako jeden z tých ťažších. Uviedol, že pre mnohých z nás to bol rok plný obáv a vážnych rozhodnutí, tiež náročnou skúškou trpezlivosti, odopierania tých najvzácnejších stretnutí so svojimi blízkymi.

Nezabudol poďakovať a vyzdvihnúť obetavú prácu personálu, zvlášť našej pani riaditeľky: Pani riaditeľka, rád by som túto príležitosť využil tiež na to, aby som sa poďakoval aj vám, za to, že o svojich starkých vždy s nehou a láskou rozprávate a neustále hľadáte možnosti, ako im skrášliť a spríjemniť prostredie, ako vybudovať zo strediska domov. Moja vďaka a úcta patria aj vám, zamestnancom strediska, ktorí sa o našich starkých celé dni a noci staráte. Som veľmi hrdý na to, že pracovníci seniorských zariadení nášho mesta so cťou obstáli aj v takej tvrdej skúške, akou je pandémia.“

Seniorom adresoval povzbudivé slová: Aspoň touto cestou vás chcem všetkých srdečne pozdraviť, povzbudiť vás, popriať vám štedrého Mikuláša, a predovšetkým veľa zdravia. Nech ho ešte umocní zdravá mikulášska nádielka, ktorú Vám tu nechávam.“ Klientom zo srdca poprial zdravie a šťastie, aby ešte dlho pobudli medzi nami. A my si želáme všetci spoločne iba jedno, nech sme všetci zdraví a nech dobrý pocit z darovania v srdci ostane, šťastie a radosť v očiach starkých, tá im pristane.

Za darčeky veľmi pekne ďakujeme. ĎAKUJEME za tieto milé pozornosti a snahu rozvíriť v tomto náročnom covidovom období obláčiky osamelosti a vniesť trochu predvianočnej atmosféry aj do života našich seniorov.