Slová vďaky pri príležitosti dovŕšenia dôchodkového veku

Vedenie SSPmK pripravilo v týchto dňoch pre zamestnancov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek v tomto roku, malé posedenie spojené s krátkym programom. Bývalým zamestnancom poďakovala pani riaditeľka za ich obetavú a dlhoročnú prácu v prospech seniorov. Boli by sme radi, ak by sa takéto ďakovné stretnutia stali pravidelnou súčasťou našej organizácie, nakoľko majú byť vyjadrením úcty a vďaky voči týmto zamestnancom. V ich knihe života sa obrátil list a my im úprimne želáme, nech im život na ďalšie strany čistého papiera, perom vpíše – pevné zdravie, lebo dobre vieme aké je vzácne, lásku, lebo tej nikdy nie je dosť, pohodu a pokoj, lebo to je šťastie.