SOS náramková služba, ktorá môže dôchodcom zachrániť život

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4  má v ponuke poskytovaných sociálnych služieb aj cenovo dostupnú život zachraňujúcu službu SOS náramkovú službu.

Ako to všetko funguje?

Modernejšie prístroje fungujú prostredníctvom SIM karty. Kartu si senior zabezpečuje u mobilného operátora, ktorého si vyberie. Prístroj je nainštalovaný v domácnosti, prepojený je s náramkom, alebo náhrdelníkom, ktorý má klient stále pri sebe. Keď sa senior ocitne v akejkoľvek núdzi, stlačí náramok a cez prístroj sa ihneď prepája na operátora dispečingu v SSPmK, ktorý je k dispozícii nepretržite 24 hod., denne, sedem dní v týždni.

Aká je mesačná úhrada?

K využívaniu tejto služby je potrebné mať uzatvorenú zmluvu so SSPmK. Mesačný poplatok za využívanie služby bol oproti predošlým rokom znížený z 12 € na 6 €, aby bol cenovo dostupný čo najširšej skupine starších ľudí.

Aké je využitie SOS náramkovej služby?

Ukazuje sa, že SOS náramková služba má svoje opodstatnenie, najmä u osamelo žijúcich dôchodcov,  ktorí majú zdravotné problémy a sú náchylní k pádu, osvedčila sa aj počas pandémie.

Čo na službu hovoria klienti?

Spokojnou klientkou je aj pani Irena a pani Daria, ktoré vedia, že v prípade akéhokoľvek problému stačí stlačiť gombík na svojom náramku a pomoc príde. Ako samé tvrdia, táto služba im prináša pocit bezpečia a istoty.

Na koho sa môžete obrátiť v prípade záujmu o túto službu?

Bližšie informácie na tel. čísle 055/796 65 22, e-mail: s-fon@sspmk.sk

Videá k tejto službe si môžete pozrieť tu:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026#2937

https://youtu.be/_Ut5NqVpq3A