Spomienka na zosnulých

Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 2. novembra si v spoločenskej miestnosti strediska mohli naši seniori aj zamestnanci zaspomínať na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Dôstojnú atmosféru dotvárali tóny reprodukovanej hudby, kvetinová výzdoba a horiace sviečky. V tichu svojho srdca a duše si každý zaspomínal na svojich rodičov, súrodencov, priateľov…, ktorí odišli na večnosť. Pri spomienkach sa objavili slzy, ale aj úsmev pri spomínaní na veselé zážitky. Veriaci sa pomodlili za zosnulých. Aj takouto formou sme si uctili Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.