Staráme sa o svojich zamestnancov 

S cieľom podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života zamestnancov môže zamestnávateľ, aj ten náš, na Garbiarskej, realizovať opatrenia v oblasti organizácie práce aj podmienok výkonu práce. Pre zamestnancov sú zaujímavé aj nefinančné benefity, ako je flexibilný pracovný čas, možnosť práce z domu, odmeny pri pracovných a životných jubileách. To všetko môže podporovať tzv. work-life balans. Koncept, ktorý hľadá rovnováhu, ako najlepšie zosúladiť pracovný, rodinný a osobný voľnočasový život. Riaditeľka Zariadenia pre seniorov Zdenka Sloviková, si uvedomuje náročnosť práce v sociálnych službách. Zvlášť počas pandémie, kedy sa ešte viac zvýraznila potreba vyváženého striedania pracovných povinností a voľného času. Preto ponúkla svojim zamestnancom opäť jeden z nefinančných benefitov v podobe športovania v plne vybavenej modernej telocvični. Ako zamestnávateľ si uvedomuje, že pohyb, cvičenie a fitnes je synonymom zdravia a vitality, zdravý životný štýl by sa mal stať každodennou súčasťou života zamestnancov. Je to filozofia, ktorá spočíva v starostlivosti nielen o telo, ale aj o ducha, pomáha odbúravať stres a resetovať problémy. To všetko by sa malo stať prínosom aj pre naše Zariadenie pre seniorov, v podobe zdravého a spokojného zamestnanca a spokojného a šťastného klienta.