Starkých na Garbiarskej potešili pozdravmi školáci, prišli zaspievať aj seniorky zo Severu

Srdcia seniorov v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, v týchto dňoch pohladili vlastnoručne vyrobené originálne pozdravy od žiakov 1. – 4. ročníka zo ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurérovej ulici a listy od žiakov zo ZŠ Tomášikova v Košiciach. Vyrobili a napísali ich pod vedením svojich učiteliek, ktoré prišli s pekným nápadom takto potešiť a uctiť si seniorov v zariadení sociálnych služieb. Starkí si pozdravy prevzali vo vestibule zariadenia, a keďže je spev liekom na mnohé problémy, zaspievať im prišli seniorky z klubu dôchodcov z MČ Košice – Sever, za dodržania opatrení. Klienti zariadenia pre seniorov neskrývali slzy dojatia a radosti. Poďakovanie posielame triednym učiteľkám, milým detičkám aj vitálnym speváčkam, za toto milé prekvapenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Veď niet krajšieho pohladenia, ako je pohladenie starkého, či starej mamy, a niet šťastnejších chvíľ, ako keď sú medzi nami.