Štedrý večer na Garbiarskej mal v týchto časoch neopísateľné čaro

Vyvrcholenie adventu, začiatok vianočných sviatkov, deň pôstu pred narodením Ježiša Krista je Štedrý deň, ktorý je poznačený prípravami na sviatočnú štedrú večeru. O nádherné magické čaro vianočného večera sa aj tohto roku v Zariadení pre seniorov na Garbiarskej postarala pani riaditeľka Zdenka Sloviková. Vyzdobený vianočný stromček – symbol Vianoc, štedrovečerná večera, darčeky, všade sa rozliehajúca láska a pokoj, jemné tóny vianočných kolied, mihotajúce sa plamienky sviečok, slávnostne prestreté stoly, vôňa kapustnice, rýb a zemiakového šalátu. V takomto duchu sa niesla tohtoročná slávnostná Štedrá večera s našimi seniormi na Garbiarskej, za účasti pani riaditeľky, ktorej srdečné pozvanie prijal aj pán primátor Jaroslav Polaček. Obdarovaní boli nielen naši seniori a zamestnanci, ale aj pán primátor a pani riaditeľka. Klientka zariadenia pre seniorov pani Kristína Mackaničová im podarovala vlastnoručne namaľované obrazy so symbolikou červeného srdca uprostred pandémie. Pán primátor neskrýval svoje dojatie. Poďakoval pani riaditeľke a všetkým zamestnancom, za ich starostlivosť aj obetavú prácu, ktorú odvádzajú v týchto neľahkých časoch. Vďaka empatii a ľudskosti pani riaditeľky si mohli naši starkí aj v tomto roku, za dodržania protipandemických opatrení, vrátane vstupného testovania všetkých zúčastnených, vychutnať príjemne strávený Štedrý večer v pekne vyzdobených priestoroch jedálne. Zamestnanci sa snažili urobiť všetko preto, aby sa starkí necítili počas vianočných sviatkov osamotene, aby čo najviac precítili úprimný záujem celého personálu, ktorý sa o nich po celý rok s nezlomnou húževnatosťou stará, pretože oni sú tí, na ktorých nám záleží. Šťastie a spokojnosť v ich očiach, vďačnosť a radosť z darčekov, ktorými ich obdarovala nielen pani riaditeľka, ale aj dobrí ľudia, ktorí sa zapojili do veľmi pekného a šľachetného projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ bola v Štedrý večer v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice všade prítomná.