Týždeň v znamení filmových popoludní

Posledný augustový týždeň nám priniesol pochmúrne počasie a daždivé dni, v našom zariadení pre seniorov, to však nikomu na nálade neubralo. Pre prijímateľov sociálnej služby sme pripravili filmový týždeň, ktorý sa tešil z ich strany vysokému záujmu. Najviac žiadané boli filmy historické a kresťanské, nechýbali ani staré dobré české komédie. Pre tento účel sme využili zmodernizovanú multifunkčnú miestnosť – priestory, ktoré sú určené aj pre školiace účely, kde je k dispozícii väčší počet miest na sedenie a diaprojektor s premietacím plátnom. Z odborného hľadiska je možné vnímať túto aktivitu ako istú formu reminiscenčnej terapie zameranej na udržanie kognitívnych schopností prijímateľov sociálnej služby.