Úspešný projekt

V marci sme zareagovali na grantovú výzvu Nadácie Henkel Slovensko seniorom a podali projekt na získanie financií na zakúpenie toaletného a sprchovacieho polohovateľného vozíka. Takýto vozík je skvelou pomôckou pri vykonávaní úkonu hygieny klientov odkázaných na pomoc inou fyzickou osobou. Výrazne pomôže pri interakcii zamestnanec – opatrovateľ a klient. Už teraz, po krátkom používaní máme len pozitívne odozvy, ako od zamestnancov, tak aj od odkázaných klientov. Sme veľmi radi, že sme uspeli a náš projekt bol podporený. Ďakujeme nadácii Henkel Slovensko z celého srdca.