Seniori oslávili deň čokolády

Čokoláda bezpochyby patrí k najpopulárnejším sladkostiam na svete. Kvalitná s vysokým obsahom kakaa, vie byť okamžitým zdrojom energie, môže mať veľmi dobré účinky na zdravie, môže tiež znížiť riziko vzniku ochorenia srdca. Čokoládová história sa začala písať pred viac než tromi tisíckami rokov. Denne si ju vychutnáva takmer miliarda ľudí na svete. Klientov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK), pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády (13.9.) prekvapili svojou návštevou primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a pani námestníčka Lucia Gurbáľová, aby ich obdarovali touto sladkou pochúťkou. Klienti neskrývali svoju radosť. V mene všetkých prijímateľov sociálnej služby sa pánovi primátorovi aj pani námestníčke poďakovala seniorka Anna Regendová, ocenila najmä to, že si aj v tejto náročnej dobe našli chvíľku a sladkosťou potešili všetkých prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov aj zariadení opatrovateľskej služby (obe zariadenia sú súčasťou SSPmK).