Vianočný čas sa blíži

Prichádzajú pomaly a nenápadne. Radostné, čarovné, bohaté a pokojné – Vianoce. Sviatky v roku, ktoré ako jediné majú toľko pekných prívlastkov. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy. Neodmysliteľným symbolom predvianočného obdobia je adventný veniec, ktorého sviečky sa v týchto dňoch zapaľujú postupne jedna po druhej v každej domácnosti. Už túto nedeľu sa tri sviece rozhoreli  na adventnom venci aj v našom zariadení pre seniorov na Garbiarskej. V zariadení opatrovateľskej služby na Južnej triede, sa klienti s ich obľúbeným personálom, venujú pravidelnému čítaniu povzbudzujúcich evanjelií pri rozžiarenom stromčeku. Naplno tak vnímajú čaro adventného obdobia, pričom veria a dúfajú, že nadchádzajúci nový rok bude pre každého z nás priaznivejší, nepoznačený chorobou, s možnosťou stretnúť sa konečne tvárou v tvár, so svojimi najbližšími. Prajeme si všetci, klienti aj zamestnanci, aby nielen počas adventu a Vianoc, ale aj počas celého roka nechýbalo ľudom pevné zdravie, radosť, láska, empatia, vďačnosť a porozumenie. Snažíme sa vnímať nádherné posolstvo a čaro predvianočného obdobia, ktoré spočíva okrem iného aj v tom, že ľudia v sebe nachádzajú viac dobra, viac myslia na iných. Kiežby tak tomu bolo po celý rok.