V oddychovej časti pribudla nová bezbariérová rampa

Nová bezbariérová rampa, ktorá v týchto dňoch pribudla v našom areáli oddychovej časti poslúži všetkým. Bez obáv a bezpečne sa budú vedieť do tohto priestoru, ktorý je určený pre oddych a návštevy príbuzných, dostať už aj imobilní a tí menej mobilní seniori. Zvyšovanie kvality sociálnych služieb je pre nás jeden z hlavných pilierov v kontexte sociálnej práce a sociálnej pomoci. Stavebné úpravy havarijného stavu bezbariérovej rampy pozostávali zo zbúrania schodiska aj pôvodnej nájazdovej rampy, osadenia novej bezbariérovej rampy, pokládky novej protišmykovej dlažby i osadenia vchodovej striešky z lexanu. Stavba nahradila pôvodnú rampu, ktorá bola postavená pred takmer 40 rokmi. Celková rekonštrukcia prebehla v dvoch fázach, financovaná bola z kapitálových výdavkov z rozpočtu SSPmK, v celkovej výške 23 600 €, ktoré pre tento účel poskytlo Mesto Košice. Nová rampa zodpovedá technickým požiadavkám pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Celý priestor tejto časti areálu by mal prejsť v rámci revitalizácie a skrášlenia v nasledujúcom roku obnovou, aby slúžil a bol plne využívaný seniormi nielen na oddych, ale aj aktívne činnosti. Okrem oddychovej zóny s altánkom, by tu malo priniesť oživenie nové petangové ihrisko s prístupovým chodníkom i zimná záhrada. Prijímatelia sociálnych služieb tak budú mať priestor pre pohybové aktivity, oddych na čerstvom vzduchu, či chvíle strávené pri ich obľúbenej hre.