Vytvorme si chvíľku pre oslavu ženy

„Len žena je tá, ktorá má silu na riešenie akýchkoľvek problémov, má silu, ktorou dokáže niesť ťažké bremená, prináša šťastie, lásku i nové myšlienky. Usmieva sa, keď sa cíti dobre, ale často sa usmieva, aj keď sa cíti zle. Spieva, keď je jej do plaču, plače, keď je šťastná a smeje sa, keď je vystrašená. Bojuje za to, v čo verí.“ Toľko z príhovoru riaditeľky Zariadenia pre seniorov Mgr. Zdenky Slovikovej, ktorá sa 8. marca prihovorila všetkým ženám nášho zariadenia, klientkam aj zamestnankyniam. Z jej úst zazneli láskavé slová povzbudenia, túžby a viery v to, aby nastávajúce dni všetkých žien, boli poznačené len porozumením, láskou, pevným zdravím a životnou pohodou. Tento krásny deň bol umocnený zážitkom z darovania nádhernej ruže, pre každú ženu v našom Zariadení pre seniorov, ako symbol rozdávajúci krásu a lásku svojmu okoliu.