Zberom vrchnákov pomáhame deťom s nepriaznivým zdravotným stavom

V Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice sme pravidelnými prispievateľmi v zbere PET vrchnákov. Do zberu sa zapájajú seniori aj zamestnanci. Podporujeme deti vo veku do 18 rokov, ktoré bojujú nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú pomoc. Nepotrebné vrchnáky zbierame do veľkého srdca, ktoré sme umiestnili vo vestibule zariadenia. Počas leta sme ho naplnili hneď dvakrát. Týmto pekným gestom davame najavo, že naše srdcia sú na správnom mieste a sme ochotní kedykoľvek nezištne pomáhať, a to aj napriek  tomu, že práve seniori patria k najzraniteľnejšej skupine v nasej spoločnosti. Je obdivuhodné, že i v tak náročnej dobe sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí sú ochotní vyvíjať aktivity pre pomoc druhým, ktorí sú skúšaní osudom a bojujú s nezvratnými životnými okolnosťami.