Žiaci spríjemnili deň seniorom zo Strediska sociálnej pomoci

„Spev pod oknami“. Taký je názov milého stretnutia žiakov zo základnej školy na Tomášikovej ulici v Košiciach so seniormi zo Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici. Nielen jesenné slnečné lúče, ale najmä tóny piesní z úst mladej generácie pohladili srdcia i duše seniorov. Pre žiakov 8. C to bola skvelá príležitosť ukázať nielen svoje umelecké nadanie v podobe spevu za sprievodu nádherne znejúcich huslí nadanej sólistky, ale nepochybne aj veľkej dávky empatie a srdečnosti smerom k tým, ktorí si to nielen zaslúžia, ale aj nesmierne potrebujú. Tento milý prejav úcty mladej generácie navodil u vďačných poslucháčov radostné a príjemné chvíľky. Umelecký zážitok žiaci umocnili malými, veľmi originálnymi darčekmi. Za tento milý prejav patrí vrúcne poďakovanie nielen žiakom, ale aj riaditeľke ZŠ na Tomášikovej ulici, ako aj pedagogičke, ktorá žiakov umelecky pripravila a sprevádzala. Podujatie sa uskutočnilo s dodržaním aktuálnych epidemiologických opatrení.