Na stiahnutie

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy ZPS

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy ZOS

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_soc_sluzbu

Lekársky nález na účely konania

Lekársky_nález_na_účely_konania

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na S-fon SSPmK

Žiadosť o zaradenie do databázy S-fon

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskyt. PS – MMK

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (1013 stiahnutí)

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN č. 212

Zákon č. 307/2014 Z.z.

Zákon č. 307/2014 Z.z. (502 stiahnutí)

Etický kódex zamestnanca SSPmK

Etický kódex zamestnanca v SSPmK 09.04.2020